Polaganje za decu, decembar 2017

09Aikido polaganje za decu održano je 22. decembra 2017. godine u Beogradu. Na polaganju je položilo 16 članova aikido kluba Eiki. Sledeći polagači su uspešno položili:

Za 12.kyu položilo je 8 polagača:

 1. Jovana Arsić
 2. Kosta Mihailović
 3. Mina Brkljač
 4. Vuk Kostić
 5. Đorđe Nerandzić
 6. Veselin Pavlović
 7. Darinka Pavlović
 8. Nikola Sailović

Za 11.kyu položilo je 3 polagača:

 1. Ema Dimitrijević
 2. Nebojša Cvjetićanin
 3. Nemanja Sirovatka

Za 10.kyu položilo je 4 polagača:

 1. Andrej Nikolić
 2. Andrija Vlajić
 3. Emilija Kovačević
 4. Olga Arsić

Za 9.kyu položio je 1 polagač:

 1. Petar Čović

Aikido polaganje za decu, decembar 2017. : 22. decembar 2017. Beograd Aikido polaganje za decu, decembar 2017. : 22. decembar 2017. Beograd Aikido polaganje za decu, decembar 2017. : 22. decembar 2017. Beograd Aikido polaganje za decu, decembar 2017. : 22. decembar 2017. Beograd Aikido polaganje za decu, decembar 2017. : 22. decembar 2017. Beograd Aikido polaganje za decu, decembar 2017. : 22. decembar 2017. Beograd Aikido polaganje za decu, decembar 2017. : 22. decembar 2017. Beograd Aikido polaganje za decu, decembar 2017. : 22. decembar 2017. Beograd Aikido polaganje za decu, decembar 2017. : 22. decembar 2017. Beograd Aikido polaganje za decu, decembar 2017. : 22. decembar 2017. Beograd Aikido polaganje za decu, decembar 2017. : 22. decembar 2017. Beograd Aikido polaganje za decu, decembar 2017. : 22. decembar 2017. Beograd Aikido polaganje za decu, decembar 2017. : 22. decembar 2017. Beograd Aikido polaganje za decu, decembar 2017. : 22. decembar 2017. Beograd Aikido polaganje za decu, decembar 2017. : 22. decembar 2017. Beograd Aikido polaganje za decu, decembar 2017. : 22. decembar 2017. Beograd Aikido polaganje za decu, decembar 2017. : 22. decembar 2017. Beograd Aikido polaganje za decu, decembar 2017. : 22. decembar 2017. Beograd Aikido polaganje za decu, decembar 2017. : 22. decembar 2017. Beograd