Polaganje, april 2016.

Nakon seminara, koji je održan 23. i 24. aprila 2016. godine, održano je i polaganje za visoke pojaseve, na kome su sledeći polagači položili za navedene pojaseve:

  1. Miloš Marković 1. kyu
  2. Nikola Đorđević 1. kyu
  3. Bratislav Davenić 1.DAN
  4. Miloš Stojanović 1.DAN
  5. Lucija Lalicki 1.DAN
  6. Miloš Stanković 2.DAN
  7. Marija Milosavljević 3.DAN

Polaganje za odrasle : 24. april 2016. Beograd Polaganje za odrasle : 24. april 2016. Beograd Polaganje za odrasle : 24. april 2016. Beograd Polaganje za odrasle : 24. april 2016. Beograd Polaganje za odrasle : 24. april 2016. Beograd Polaganje za odrasle : 24. april 2016. Beograd Polaganje za odrasle : 24. april 2016. Beograd Polaganje za odrasle : 24. april 2016. Beograd Polaganje za odrasle : 24. april 2016. Beograd Polaganje za odrasle : 24. april 2016. Beograd Polaganje za odrasle : 24. april 2016. Beograd Polaganje za odrasle : 24. april 2016. Beograd