Javni čas aikida, maj 2016.

09Od početka sezone, proteklo je desetak meseci. Bilo je vreme da ponovo pokažemo šta smo sve naučili, te je održan javni čas aikida za sve mame i tate čija deca vežbaju u aikido klubu Eiki. Deca uzrasta od 4 do 6 godina prikazali su kako se snalaze na treningu nakon godinu dana vežbanja.

Ove godine klub je obezbedio i diplome najmlađim članovima za savladan program. U zavisnosti od pokazanog znanja i uloženog turda na treningu, postojalo je i određeno rangiranje. Pogledajte kako je javni čas izgledao:

Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd Javni čas aikida za decu 4-6 godina: 30. maj 2016. Beograd