Aikido polaganje za odrasle - Beograd, jun 2015.

Na aikido polaganju za kyu pojaseve održanom 14.06.2015., u Beogradu, uspešno su položili:

  1. Mateja Sarić 6.kyu
  2. Nikola Stojanović 5.kyu
  3. Miki Ivanović 5.kyu
  4. Lazar Zorkić 4.kyu
  5. Filip Filipović 4.kyu

Polaganje za odrasle : 14. jun 2015. Beograd Polaganje za odrasle : 14. jun 2015. Beograd Polaganje za odrasle : 14. jun 2015. Beograd Polaganje za odrasle : 14. jun 2015. Beograd Polaganje za odrasle : 14. jun 2015. Beograd Polaganje za odrasle : 14. jun 2015. Beograd Polaganje za odrasle : 14. jun 2015. Beograd Polaganje za odrasle : 14. jun 2015. Beograd Polaganje za odrasle : 14. jun 2015. Beograd Polaganje za odrasle : 14. jun 2015. Beograd Polaganje za odrasle : 14. jun 2015. Beograd Polaganje za odrasle : 14. jun 2015. Beograd Polaganje za odrasle : 14. jun 2015. Beograd Polaganje za odrasle : 14. jun 2015. Beograd Polaganje za odrasle : 14. jun 2015. Beograd Polaganje za odrasle : 14. jun 2015. Beograd Polaganje za odrasle : 14. jun 2015. Beograd Polaganje za odrasle : 14. jun 2015. Beograd Polaganje za odrasle : 14. jun 2015. Beograd Polaganje za odrasle : 14. jun 2015. Beograd