Zimski seminar u Prokuplju 2015.

14 resize

U Prokuplju, 05.12.2015. godine, održan je aikido seminar koji su vodili Radivoje Janković 4.DAN i Marija Milosavljević 2.DAN. Na seminaru je učestvovalo preko 40 aikidoka iz Prokuplja, Beograda, Niša, Pirota i Vlasotinca.

Tema seminara bila je kata 17 (kata sa štapom), a deo treninga namenjen radu bez oružja, bio je posvećen analizi shihonage tehnike i napadima eritori i ushirokatatori.

Nakon seminara održano je i polaganje na kome su svi uspešno položili.

Aikido seminar u Prokuplju, decembar 2015. : 05. decembar 2015. Beograd Aikido seminar u Prokuplju, decembar 2015. : 05. decembar 2015. Beograd Aikido seminar u Prokuplju, decembar 2015. : 05. decembar 2015. Beograd Aikido seminar u Prokuplju, decembar 2015. : 05. decembar 2015. Beograd Aikido seminar u Prokuplju, decembar 2015. : 05. decembar 2015. Beograd Aikido seminar u Prokuplju, decembar 2015. : 05. decembar 2015. Beograd Aikido seminar u Prokuplju, decembar 2015. : 05. decembar 2015. Beograd Aikido seminar u Prokuplju, decembar 2015. : 05. decembar 2015. Beograd Aikido seminar u Prokuplju, decembar 2015. : 05. decembar 2015. Beograd Aikido seminar u Prokuplju, decembar 2015. : 05. decembar 2015. Beograd Aikido seminar u Prokuplju, decembar 2015. : 05. decembar 2015. Beograd Aikido seminar u Prokuplju, decembar 2015. : 05. decembar 2015. Beograd Aikido seminar u Prokuplju, decembar 2015. : 05. decembar 2015. Beograd