Uslovi i program polaganja


Tehnička priprema za polaganje traje tokom cele godine. Naročito je važno da vežbači ne propuštaju treninge mesec dana pred polaganje, jer se u tom periodu obnavljaju tehnike za svaki pojas pojedinačno.


Imajte u vidu da su u tabelama dati minimalni uslovi, ne radi se o podrazumevanim vremenima. Za izlazak na polaganje neophodna je saglasnost trenera. Svako odstupanje od ove tabele, posebno je odobreno od federacije.


Na polaganje za pojas mogu izaći samo članovi Nacionalne aikido federacije Srbije koji su:

 • Izmirili godišnju članarinu za tekuću godinu,
 • Uplatili ispitnu taksu pre ispita za kyu pojas.

Kandidatima se, ako ne polože, taksa vraća u celini.Uslovi za izlazak na polaganja za decu 7 – 12 godina

PojasVreme aktivnog vežbanjaBroj treningaUzrast detetaIspitna taksa
12. KYU 4 – 6 meseci 50 7 godina 1000 din
11. KYU 6 meseci 50 8 godina 1000 din
10. KYU 6 meseci 50 9 godina 1000 din
9. KYU 10 meseci 90 10 godina 1000 din
8. KYU 10 meseci 90 11 godina 1000 din
7. KYU 10 meseci 90 12 godina 1000 dinUslovi za izlazak na polaganja za odrasle

PojasVreme aktivnog vežbanjaBroj treningaSeminarIspitna taksa
6. KYU 3 meseca 30 / 1100 din
5. KYU 4 meseca 40 1 seminar 1500 din
4. KYU 6 meseci 50 1 seminar 2200 din
3. KYU 6 meseci 60 1 seminar 3000 din
2. KYU 6 meseci 80 1 seminar 4000 din
1. KYU 9 meseci 110 2 seminara 5000 dinUslovi za izlazak na polaganja za crni pojas

PojasVreme aktivnog vežbanjaBroj treningaSeminarIspitna taksa
1. DAN 1 godina 110 2 seminara 235 eur
2. DAN 2 godine Redovno vežbanje Redovno pohađanje seminara i kratak esej 225 eur
3. DAN 3 godine Redovno vežbanje Redovno pohađanje seminara i kratak esej 340 eur
4. DAN 4 godine Redovno vežbanje Redovno pohađanje seminara i kratak esej 450 eur

Program polaganja 12-7 KYU pojas

 • 12. KYU
 • 11. KYU
 • 10. KYU
 • 9. KYU
 • 8. KYU
 • 7. KYU

TEHNIKE

 • Aihamni – Ikyo, omote & ura
 • Aihamni – Kotegaeshi, omote & ura

 

KRETANJA

 • Tsugiashi
 • Tsugiashi
 • Irimi
 • Kaiten
 • Irimi tenkan

 

PADOVI

 • Polupad
 • Kolut napred
 • Pad nazad
 • Pad napred iz donje pozicije

  TEHNIKE

  • Aihamni – Ikyo, omote & ura
  • Aihamni – Kotegaeshi, omote & ura
  • Gyakohamni – Shihonage, omote & ura
  • Gyakohamni – Uchikatennage, omote & ura

   

  KRETANJA

  • Tsugiashi
  • Tsugiashi
  • Ayumiashi
  • Irimi
  • Kaiten
  • Tenkan
  • Irimi tenkan

   

  PADOVI

  • Polupad
  • Kolut napred
  • Pad napred
  • Pad nazad

   TEHNIKE

   • Aihamni – Ikyo, omote & ura
   • Aihamni – Kotegaeshi, omote & ura
   • Gyakohamni – Shihonage, omote & ura
   • Gyakohamni – Uchikatennage, omote & ura
   • Gyakohamni – Tenchinage, omote & ura
   • Gyakohamni – Sumiotoshi, omote & ura
   • Shomen – Kotegaeshi, omote & ura

    

   KRETANJA

   • Tsugiashi
   • Ocuriashi
   • Ayumiashi
   • Irimi
   • Kaiten
   • Tenkan
   • Irimi tenkan

    

   PADOVI

   • Polupad
   • Kolut napred
   • Pad napred
   • Pad nazad
   • Vezano pad napred, pad nazad

    TEHNIKE

    • Aihamni – Ikyo, omote & ura
    • Aihamni – Kotegaeshi, omote & ura
    • Gyakohamni – Shihonage, omote & ura
    • Gyakohamni – Uchikatennage, omote & ura
    • Gyakohamni – Tenchinage, omote & ura
    • Gyakohamni – Sumiotoshi, omote & ura
    • Shomen – Kotegaeshi, omote & ura
    • Chudan – Kotegaeshi, omote & ura
    • Chudan – Shihonage, omote & ura
    • Ushiroryotetori – Kotegaeshi, ura
    • Ushiroryotetori – Shihonage, ura

     

    KRETANJA

    • Tsugiashi
    • Ocuriashi
    • Ayumiashi
    • Irimi
    • Kaiten
    • Tenkan
    • Irimi tenkan

     

    PADOVI

    • Polupad
    • Kolut napred
    • Pad napred
    • Pad nazad
    • Vezano pad napred, pad nazad
    • Dzudzigarami

     TEHNIKE

     • Aihamni – Ikyo, omote & ura
     • Aihamni – Kotegaeshi, omote & ura
     • Gyakohamni – Shihonage, omote & ura
     • Gyakohamni – Kotegaeshi, omote & ura
     • Gyakohamni – Uchikatennage, omote & ura
     • Gyakohamni – Tenchinage, omote & ura
     • Gyakohamni – Sumiotoshi, omote & ura
     • Shomen – Kotegaeshi, omote & ura
     • Shomen – Kokyunage, direktan
     • Shomen – Ikyo, omote & ura
     • Chudan – Kotegaeshi, omote & ura
     • Chudan – Shihonage, omote & ura
     • Ushiroryotetori – Kotegaeshi, ura
     • Ushiroryotetori – Shihonage, ura
     • Katatori - Nikyo, ura
     • Katatori – Kokyunage, direktan

      

     KRETANJA

     • SVA KRETANJA

      

     PADOVI

     • Polupad
     • Kolut napred
     • Pad napred
     • Pad nazad
     • Vezano pad napred, pad nazad
     • Dzudzigarami
     • Yokoukemi

      TEHNIKE

      • Gyakohamni – Shihonage, omote & ura
      • Gyakohamni – Kotegaeshi, omote & ura
      • Gyakohamni – Uchikatennage, omote & ura
      • Gyakohamni – Tenchinage, omote & ura
      • Gyakohamni – Sumiotoshi, omote & ura
      • Gyakohamni – Kokyunage, omote & ura
      • Shomen – Kotegaeshi, omote & ura
      • Shomen – Udekimenage, omote & ura
      • Shomen – Iriminage, direktan
      • Shomen – Kokyunage, direktan
      • Shomen – Ikyo, omote & ura
      • Shomen – Nikyo, omote & ura
      • Shomen – Sankyo, omote & ura
      • Chudan – Kotegaeshi, omote & ura
      • Chudan – Shihonage, omote & ura
      • Ushiroryotetori – Kotegaeshi, ura
      • Ushiroryotetori – Shihonage, ura
      • Ushiroryotetori – Hidzikimeosae, omote & ura
      • Katatori - Nikyo, ura
      • Katatori – Kokyunage, direktan
      • Yokomen – Tenchinage, direktan
      • Yokomen – Shihonage, omote & ura
      • Yokomen – Sankyo, omote & ura
      • Jodan – Koshinage, omote & ura

       

      KRETANJA

      • SVA KRETANJA

       

      PADOVI

      • SVI PADOVI

       Program polaganja 6-1 KYU pojas

       • 6. KYU
       • 5. KYU
       • 4. KYU
       • 3. KYU
       • 2. KYU
       • 1. KYU

       Uslov za polaganje: minimum 3 meseca redovnog treniranja, 30 treninga.

       TACHI WAZA

       • Katatedori Aihanmi KOTEGAESHI - omote & ura
       • Katatedori Aihanmi SHIHONAGE - omote & ura
       • Katatedori Aihanmi IRIMINAGE - omote & ura
       • Katatedori Aihanmi IKKYO - omote & ura

       OSTALO

       • Aikitaiso (aikido gimnastika)
       • Ukemi (padovi)
       • Taisabaki (kretanja

        

       Uslov za polaganje: minimum 4 meseca redovnog treniranja, 40 treninga i učešće na jednom seminaru nakon položenog ispita za 6. kyu.

       TACHI WAZA

       • Shomenuchi IKKYO - omote & ura
       • Shomenuchi NIKYO - omote & ura
       • Shomenuchi KOTEGAESHI - omote & ura
       • Katatedori Gyakuhanmi SHIHONAGE - omote & ura
       • Katatedori Gyakuhanmi KOTEGAESHI - omote & ura
       • Katatedori Gyakuhanmi IKKYO - omote & ura
       • Katatedori Gyakuhanmi UDEKIMENAGE - omote & uran
       • Katadori IKKYO - omote & ura

        

       SUWARI WAZA

       • Shomenuchi IKKYO - omote & ura
       • Katadori IKKYO - omote & ura

        

       OSTALO

       • Aikitaiso (aikido gimnastika)
       • Ukemi (padovi)
       • Taisabaki (kretanja

        Uslov za polaganje: minimum 6 meseci redovnog treniranja i učešće na jednom seminaru nakon položenog ispita za 5. kyu.

        TACHI WAZA

        • Jodan Tsuki IKKYO - omote & ura
        • Shomenuchi SANKYO - omote & ura
        • Katatedori Gyakuhanmi TENCHINAGE - direct way & ura
        • Katatedori Gyakuhanmi NIKYO - omote & ura
        • Ryotedori IRIMINAGE - omote & ura
        • Ryotedori SHIHONAGE - omote & ura
        • Ryotedori TENCHINAGE - direct way & ura
        • Ryotedori UDEKIMENAGE - omote & ura
        • Ryotedori IKKYO - omote & ura
        • Ryotedori KOKYUNAGE - omote & ura
        • Yokomenuchi SHIHONAGE - omote & ura
        • Yokomenuchi IRIMINAGE - omote & ura
        • Yokomenuchi KOTEGAESHI - omote & ura
        • Yokomenuchi UDEKIMENAGE - omote & ura
        • Chudan Tsuki IRIMINAGE - omote & ura
        • Chudan Tsuki KOTEGAESHI - omote & ura
        • Chudan Tsuki UDEKIMENAGE - omote & ura
        • Chudan Tsuki Uchikaiten SANKYO - omote & ura

        SUWARI WAZA

        • Shomenuchi NIKYO - omote & ura
        • Shomenuchi IRIMINAGE - omote & ura
        • Katadori NIKYO - omote & ura
        logo-kruzni-program-polaganja

        Uslov za polaganje: minimum 6 meseci redovnog treniranja, 60 treninga i učešće na jednom seminaru nakon položenog ispita za 4. kyu.

        TACHI WAZA

        • Shomenuchi YONKYO - omote & ura
        • Katatedori Gyakuhanmi YONKYO - omote & ura
        • Katatedori Gyakuhanmi SANKYO - omote & ura
        • Katatedori Gyakuhanmi UCHIKAITENNAGE - omote & ura
        • Katate Ryotedori IKKYO - omote & ura
        • Katate Ryotedori NIKYO - omote & ura
        • Katate Ryotedori KOKYUNAGE - omote & ura
        • Katate Ryotedori KOTEGAESHI - omote & ura
        • Ryotedori KOTEGAESHI - omote & ura
        • Yokomenuchi IKKYO - omote & ura
        • Yokomenuchi UCHIKAITEN SANKYO - omote & ura
        • Yokomenuchi TENCHINAGE - direct way
        • Chudan Tsuki SANKYO - omote & ura
        • Chudan Tsuki HIJIKIME OSAE - omote & ura
        • Chudan Tsuki SOTOKAITEN nage

        USHIRO WAZA

        • Ryotedori IKKYO - omote & ura
        • Ryotedori NIKYO - omote & ura
        • Ryotedori SANKYO - omote & ura
        • Ryotedori HIJIKIME OSAE - omote & ura
        • Ryotedori KOTEGAESHI - omote & ura
        • Ryotedori SHIHONAGE - omote & ura
        • Ryotedori IRIMINAGE - omote & ura

        SUWARI WAZA

        • Shomenuchi KOTEGAESHI - omote & ura
        • Shomenuchi IRIMINAGE - omote & ura
        • Shomenuchi SANKYO - omote & ura
        • Katadori SANKYO - omote & ura

        Uslov za polaganje: minimum 6 meseci redovnog treniranja, 80 treninga i učešće na jednom seminaru nakon položenog ispita za 3. kyu.

        TACHI WAZA

        • Katate Ryotedori IRIMINAGE - omote & ura
        • Munedori IKKYO - omote & ura
        • Munedori SANKYO - omote & ura
        • Jodan Tsuki NIKYO - omote & ura
        • Jodan Tsuki SANKYO - omote & ura
        • Yokomenuchi NIKYO - omote & ura
        • Yokomenuchi SANKYO - omote & ura
        • Yokomenuchi YONKYO - omote & ura
        • Katadori Menuchi KOTEGAESHI - omote & ura
        • Katadori Menuchi SHIHONAGE - omote
        • Katadori Menuchi IRIMINAGE - omote & ura
        • Katadori Menuchi KOSHINAGE - omote
        • Katadori Menuchi IKKYO - omote & ura

        USHIRO WAZA

        • Ryokatadori IKKYO - omote & ura
        • Ryokatadori NIKYO - omote & ura
        • Ryokatadori SANKYO - omote & ura
        • Ryokatadori IRIMINAGE - omote & ura
        • Ryokatadori KOTEGAESHI - omote & ura
        • Ryohijidori IRIMINAGE - omote & ura
        • Ryohijidori KOTEGAESHI - omote & ura
        • Katatedori Kubishime IKKYO - omote & ura

        SUWARI WAZA

        • Shomenuchi YONKYO - omote & ura
        • Shomenuchi SOTOKAITENNAGE - omote & ura
        • Chudan Tsuki KOTEGAESHI - omote & ura
        • Ryokatadori IKKYO - omote & ura
        • Jodan Tsuki IKKYO - omote

        Uslov za polaganje: minimum 9 meseci redovnog treniranja, 110 treninga i učešće na dva seminara nakon položenog ispita za 2. kyu.

        TACHI WAZA

        • Munedori Menuchi IKKYO - omote & ura
        • Munedori Menuchi NIKYO - omote & ura
        • Munedori Menuchi SANKYO - omote & ura
        • Munedori Menuchi KOSHINAGE - omote
        • Jodan Tsuki SHIHONAGE - omote & ura
        • Jodan Tsuki SOTOKAITENNAGE - omote & ura
        • Jodan Tsuki IRIMINAGE - omote & ura
        • Jodan Tsuki USHIRO KIRIOTOSHI
        • Jodan Tsuki KOSHINAGE - omote & ura
        • Jodan Tsuki YONKYO - omote & ura

        USHIRO WAZA

        • Ryotedori KOKYUNAGE - omote & ura
        • Ryotedori KOSHINAGE - direct way
        • Ryotedori YONKYO - omote & ura
        • Katatedori Kubishime SANKYO - omote & ura
        • Katatedori Kubishime HIJIKIME OSAE - omote & ura

         

        SUWARI WAZA

        • Ryokatadori SANKYO - omote & ura
        • Ryokatadori YONKYO - omote & ura
        • Katadori Menuchi KOTEGAESHI - omote & ura
        • Katadori Menuchi IRIMINAGE - omote & ura
        • Katadori Menuchi KOKYUNAGE - ura

         

        HANMI HANTACHI WAZA

        • Ryotedori SHIHONAGE - omote & ura
        • Katatedori Gyakuhanmi SHIHONAGE - omote & ura
        • Katatedori Gyakuhanmi UCHIKAITEN NAGE - omote & ura
        • Katatedori Gyakuhanmi IKKYO - omote & ura

        AIKI KEN

        • 1. SUBURI
        • 2. SUBURI
        • 3. SUBURI
        • 4. SUBURI
        • 5. SUBURI
        • 6. SUBURI
        • 7. SUBURI

         

        AIKI JO

        KATA 17

        • CHOKU TSUKI - TSUKI serija
        • SHIGOKU TSUKI - TSUKI serija
        • KAESHI TSUKI - TSUKI serija
        • USHIRO TSUKI: kaiten, irimi kaiten - TSUKI serija
        • SHOMEN UCHIKOMI - UCHIKOMI serija
        • RENZOKU UCHIKOMI - UCHIKOMI serija
        • JODAN GAESHI UCHIKOMI - UCHIKOMI serija
        • SHOMEN UCHIKOMI - GAESHI serija
        • YOKOMEN UCHIKOMI - GAESHI serija
        • CHUDAN GAESHI - GAESHI serija
        • GEDAN GAESHI - GAESHI serija
        • JODAN GAESHI - GAESHI serija
        • KATATE GEDAN (JODAN) GAESHI - KATATE serija
        • KATATE TOMA UCHI - KATATE serija
        • KATATE HACHI NO JI GAESHI - KATATE serija
        • HASSO GAESHI (haso kamae)
         - Menuchi - KATATE HASO GAESHI serija
         - Tsuki - KATATE HASO GAESHI serija
         - Ushiro tsuki: kaiten, irimi kaiten - KATATE HASO GAESHI serija
         - Ushiro uchi - KATATE HASO GAESHI serija
         - Ushiro harai - KATATE HASO GAESHI serija
        • (HIDARI) NAGARE GAESHI UCHI - NAGARE serija
        • (MIGI) NAGARE GAESHI TSUKI - NAGARE serija