Aikido trening

Aikido trening obuhvata opštu fizičku pripremu, kao i uvežbavanje specifičnih tehnika borenja. U početnom stadijumu vežbači uče osnovne tehnike odbrane i napada, da bi kasnije napredovali do varijacija, slobodne forme i sparinga, čime se tehnika individualizuje i usavršava. Naši treninzi se održavaju u adekvatno opremljenoj sali, što uz neprestan nadzor instruktora omogućava nesmetano i bezbedno napredovanje.

Aikido igraonica!

Pravilan razvoj tela kroz igru i druženje sa vršnjacima.
Deca uče osnovna pravila ponašanja u sportskom okruženju, povećavaju sposobnost održavanja pažnje i na taj način se pripremaju za polazak u školu. Cilj treninga ove uzrasne grupe nije savladavanje određenog broja aikido tehnika, već razvoj opšte motorike, jačanje i pravilan razvoj koštano – zglobnog i mišićnog sistema, socijalizacija i emotivno sazrevanje.

Aikido trening za decu 4 – 7 godina sastoji se iz sledećih celina:

1. Seiza

Seiza

2. Zagrevanje:Trčanje, poskoci, promene ritma i pravca kretanja, vežbe za razvoj ravnoteže.

02 trcanje u koloni03 sprint do cilja04 skokovi

3. Kompleks vežbi oblikovanja

05 vezbe rastezanja u paru06 vezbe rastenja07 razgibavanje trupa4. Prevrtanja i kotrljanja: babuške, polupad, kolut napred, pad napred, pad nazad

5. Kretanja i udarci

Kretanja i udarci


6. Aikido tehnika

09 kotegaehi10 samostalno izvodjenje tehnike11 ucenje aikido tehnike


7. Poligoni za razvoj motorike i koordinacije

12 preskakanja13 provlacenja14 preciznost
15 savladavanje pokretnih prepreka16 upotreba rekvizita

 
8. Seiza

Aikido trening za decu 7 – 12 godina:

1. Uvodno – pripremna faza treninga

Pre početka samog treninga nekoliko minuta provedemo u razgovoru o problemima ili uspesima pojedinaca koji vežbaju. Uvek postoji neki razlog da se zajedno radujemo (osvojeno takmičenje iz određenog predmeta u školi), ili pravilno usmerimo mlade nade našeg kluba, ukoliko imaju neki problem. Deca se, ponekad, toliko osete kao kod kuće da trenera kluba, greškom oslove sa „mama“.

Ovo je faza treninga posvećena psiho – fizičkoj pripremi dece, sa ciljem da se dovoljno fokusiraju i zagreju, kako bi se tokom treninga izbegle eventualne povrede. Ovaj deo treninga može sadržati i specifične predvežbe koje služe za lakše i brže učenje aikido tehnika. 

 • Seiza
 • Opšte zagrevanje (trčanje, poskoci, promene ritma i pravca kretanja, vežbe za razvoj ravnoteže, kompleks vežbi oblikovanja)

01 seiza02 vezbe oblikovanja03 vezbe oblikovanja

 • Specifično zagrevanje: osnovna aikido kretanja; različite vrste padova – mae ukemi, ushiro ukemi, juji garami; osnovni udarci u aikidou – shomen, yokomen, chudan cki, jodan, maegeri

04 kretanja05 padovi06 udarci

2. Osnovna faza treninga:

08-Osnovna-faza-treninga

Ovo je faza treninga koja se odvija u vidu dogovorenog sparinga. Uvežbava se pravilno izvođenje aikido tehnike na unapred dogovoreni napad. Jako je važno da mlađi vežbači shvate koliko je bitno asistiranje pri izvođenju aikido tehnika. Aikido je poseban po tome što u toku treninga nije akcenat samo na partneru koji izvodi aikido tehniku, već je podjednako važna i osoba koja izvodi napad i „ukira“. Napadač – partner (uke), osim što ima zadatatak da izvede kvalitetan napad, vodeći računa o distanci i vrsti napada, potrebno da je da pažljivo upamti način kretanja i padanja kako bi što bolje sačuvao svoje telo.

Uvežbava se pravilno izvođenje novih aikido tehnika, i ponavljaju se naučene tehnike sa ciljem da se koriguju greške i usavrše detalji.

 • principi sklanjanja sa linije napada,
 • specifične predvežbe za učenje aikido tehnika,
 • tehnike bacanja,
 • tehnike fiksacije,
 • vežbe za razvoj snage – leđnjaci, trbušnjaci, čučnjevi, sklekovi
 • poligoni za razvoj motorike i koordinacije sa elementima aikido-a

07 chudan tsuki-sklanjanje09 shomen sklanjanje sa linije napada10 aikido tehnika bacanje uchikaiten nage

11 aikido tehnika bacanje tenchinage12 aikido tehnika fiksacija ikkyo ura13 aikido tehnika bacanje kotegaeshi omote

14 cucnjevi15 pad nazad16 preskakanje obruca

3. Završna faza treninga:

 • kokyu ho,
 • razgovor (pitanja, razgovor o nekom problemu nastalom za vreme treninga, pohvale i pokude, motivisanje za bolji školski uspeh)
 • seiza.

Ovaj deo treninga polako priprema decu za izlazak iz sale za vežbanje i povratak svakodnevnim obavezama.

 

Aikido trening za odrasle:

1. Uvodno–pripremna faza treninga

Uvodno-pripremna faza treninga posvećena je psiho-fizičkoj pripremi vežbača za osnovnu fazu, sa ciljem da se vežbač fokusira i dovoljno zagreje, kako tokom treninga ne bi došlo do povrede. Ovaj deo treninga može sadržati i specifične predvežbe koje služe za lakše i brže učenje aikido tehnika.

osnovna faza treninga

 • Seiza – uvod u trening              
 • Opšte zagrevanje (trčanje, poskoci, promene ritma i pravca kretanja, vežbe za razvoj ravnoteže, kompleks vežbi oblikovanja)
 • Specifično zagrevanje:

 • aikido gimnastika (ikyo undo, shiho giri),
 • osnovna aikido kretanja,
 • različite vrste padova,
 • osnovni udarci u aikidou

Uvodno-pripremni deo treninga03

2. Osnovna faza treninga:

Ovo je faza posvećena ovladavanju aikido tehnikama na zadati napad. Trening se odvija u vidu dogovorenog sparinga. Uvežbava se pravilno izvođenje aikido tehnika, na unapred dogovoreni napad, i ponavljaju se naučene tehnike sa ciljem da se koriguju greške i usavrše detalji. Što duže vežbate, ovaj deo treninga je zanimljiviji, a samo izvođenje tehnika znatno brže, te se vremenom u ovoj fazi treninga razvija i kondicija. Aikido je poseban po tome što u toku treninga nije akcenat samo na partneru koji izvodi aikido tehniku, već je podjednako važna i osoba koja izvodi napad i „ukira“. Partner – napadač (uke), osim što ima zadatatak da izvede kvalitetan napad, vodeći računa o distanci i vrsti napada, potrebno da je da pažljivo upamti način kretanja i padanja kako bi što bolje sačuvao svoje telo, a kasnije pripremio i tehniku kontre (kaeshivaza). 

040506

 • principi sklanjanja sa linije napada,
 • specifične predvežbe za učenje aikido tehnika,
 • tehnike bacanja,
 • tenike fiksacije,
 • odbrana od više napadača,
 • tehnike kontri – kaeshivaza,
 • vežbe za razvoj snage

 

Napad hvatom: UshiroryotedoriNapad hvatom: UshiroryotedoriTehnika bacanja: Kotegaeshi

Yokomen: Kružni napad otvorenom šakomTehnika bacanja: ShihonageTehnika bacanja: Tenchinage

 

 

3. Završna faza treninga: 

 • suvarivaza,
 • kokyu ho,
 • vežbe za razvoj gipkosti,
 • seiza.

Cilj ove faze je snižavanje ritma treninga tj. dovođenje fizioloških funkcija na normalan nivo, čime se vežbači pripremaju za prirodan nastavak svojih daljih dnevnih aktivnosti.

 

Aikido trening sa oružjem

Trening sa oružjem namenjen je isključivo grupi za odrasle i pomaže vežbačima da bolje razumeju:

 • Distancu između toji-ja (partnera koji se brani) i uke-a (partnera napadača), kao i
 • Uslovljenost odabira aikido tehnika u zavisnosti od distance.

Treninzi sa mačem naročito pomažu bolje razumevanje aikido tehnika, jer je deo njih izvorno izvučen iz japanskog mačevanja.


1. Štap = Jo

 • 20 Suburija = Osnovne vežbe sa štapom (bodovi, udarci, blokovi);
 • Kate: kata 31, kata 17, kata 14;
 • 1. – 7. Kumijo –  sedam dogovorenih boribi sa štapom u paru;
 • Jo dori – odbrana od napada štapom, tehnike oduzimanja štapa, i tehnike bacanja štapom.

2. Mač = Bokken (drveni mač)

 • 7 Suburija = Osnovne vežbe sa mačem (bodovi, sekovi, blokovi);
 • 1. – 6. Kumitachi – šest dogovorenih boribi sa mačem u paru;
 • Tachi dori – izbegavanje oštrice mača, tehnike oduzimanja mača i izvođenje tehnike uz pomoć mača.


3. Nož = Tanto

 • Osnovni napadi (sekovi i bodovi);
 • Principi oduzimanje noža